self-concept

self-concept
savivaizdis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savo išorės ir reikšmingumo vaizdinys, savęs vertinimo, supratimo rezultatas; savo minčių, požiūrių, nuostatų, jausmų, poelgių visumos pažinimo ir vertinimo tapatinimas su savo Aš, darantis poveikį savivertei ir elgesiui. Savivaizdis kinta išgyvenant savo vertingumą. Ugdant padedama kurti objektyvų savivaizdį. Savivaizdžio elementai: 1) kognityvusis (žinojimo, supratimo); 2) emocinis-afektinis (savimeilė, nepasitenkinimas sąmonėje esamu savo vaizdu); 3) vertinamasis, valinis ir veikdinamasis (savivaizdžio vertinimas, apsisprendimas veikti). Savivaizdį sudaro realusis Aš, idealusis Aš, parodomasis Aš. Pastarasis gali konfliktuoti su kitais savivaizdžiais ir sukelti sunkias būsenas. Idealusis savivaizdis veikia realųjį, bet ne visada. Blogi savo poelgiai dažnai pateisinami idealiuoju savivaizdžiu („Bet juk ne toks aš esu“). Realusis savivaizdis skatina tobulėti, nes žmogus – besiauklėjanti būtybė. Blogų poelgių teisinimas realiuoju savivaizdžiu („Koks esu, toks ir būsiu“) nepateisinamas socialiniu požiūriu. Tobulinant savivaizdį, svarbu ne tik pažinti save, bet ir analizuoti savo veiklos ir elgesio rezultatus, atsižvelgti į kitų nuomonę. atitikmenys: angl. self-concept; self-image vok. Selbstbild rus. представление о самом себе; самовид

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Self-concept — Self construction redirects here. For other uses, see Self construction (disambiguation). Not to be confused with Self awareness, Self consciousness, Self image, or Self perception. Contents 1 Overview 2 A Brief History 3 Academic Self …   Wikipedia

  • self-concept — also self concept, 1934, from SELF (Cf. self) + CONCEPT (Cf. concept) …   Etymology dictionary

  • self-concept — [self′kän′sept΄] n. SELF IMAGE …   English World dictionary

  • self-concept — n the idea that someone has of what their own character is like …   Dictionary of contemporary English

  • self-concept — savižina statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs vertinimo, supratimo rezultatas; savo minčių, požiūrių, nuostatų, jausmų, poelgių visumos pažinimo ir vertinimo tapatinimas su savo Aš. atitikmenys: angl. self concept vok. Selbstkenntnis rus …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • self-concept — savivaizdis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Palyginti pastovi, įsisąmoninta ir išgyvenama kaip vienintelė individo vaizdinių ir nuomonių apie save sistema, kuria vadovaudamasis jis sąveikauja su kitais žmonėmis ir vertina… …   Sporto terminų žodynas

  • self-concept — /self kon sept, self /, n. the idea or mental image one has of oneself and one s strengths, weaknesses, status, etc.; self image. [1920 25] * * * …   Universalium

  • self-concept — self con·cept self kän .sept n the mental image one has of oneself …   Medical dictionary

  • self-concept — noun Date: 1925 the mental image one has of oneself …   New Collegiate Dictionary

  • self-concept — ˈ ̷ ̷ ˈ ̷ ̷ ˌ ̷ ̷ noun : the mental image one has of oneself …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”